رایگانرایگان
دسته انتخاب شده
 
مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاتر از مصرف جهانی می باشد. با توجه به این نکته توجه به بهینه سازی مصرف انرژی در کشور ما بسیار با اهمیت می باشد. بخش ساختمان یکی از بخشهای است که مصرف انرژی زیادی دارد.

در این راستا سایت انرژی فعالیت خود را در زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان آغاز نموددرسایت انرژی دپارتمان قوی شامل متخصصین و اعضای هیئت علمی دانشگاه وجود دارند.

سایت انرژی توانایی انجام پروژهای مختلف در زمینه مدل سازی ساختمان، شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان، انجام پروژهای تحقیقاتی، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی، آموزش نرم افزارهای شبیه سازی مصرف انرژی، محاسبات  و مدل سازی سه بعدی و ساعتی ساختمان و ... دارد.

ارایه خدمات در زمینه های :

ممیزی
و بهینه سازی مصرف انرژِی
تولید
و تهیه داده های اقلیمی به فرمت های مختلف برای نرم افزارها مانند TMY2, EPW, TRY
مدل سازی و شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار انرژی پلاس EnergyPlus
مدل
سازی و شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر designbuilder
مدل
سازی و شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان با سایر نرم افزارها مانند Transys, Ecotect, Carrier
انجام
پروژه تحقیقاتی در زمینه های مختلف مانند انرژی صفر، ساختمان سبز، کلکتور خورشیدی، روشنایی و ..
آموزش نرم افزارهای شبیه سازی و مدل سازی مصرف انرژی
راهنمایی
انجام تحقیق، مقاله و انتخاب مناسب نرم افزار شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان
محاسبات
تاسیسات ساختمانی و انتخاب بهینه دستگاهها
تهیه
و تولید نرم افزارهای شبیه سازی  و محاسبات مصرف انرژی برای کامپیوتر و سیستم عامل اندروید
سایر
موارد

با تشکر
مرکز مشاوره، آموزش و شبیه سازی انرژی در ساختمان
رایگانرایگان
دسته انتخاب شدهدسته انتخاب شده
دسته انتخاب شدهدسته انتخاب شده
رایگانرایگان
Copyright 2013 - 2016 EnergySite.ir. All rights reserved.
همه حقوق برای وبسایت انرژی سایت محفوظ است. © 1395